info@jellingrejser.dk   75 87 23 44

Rejsebestemmelser

Rejsebestemmelser for Jelling Jagtrejser & Scotsport
Det er dit personlig ansvar at sætte dig grundigt ind i disse bestemmelser før du rejser.

For printvenlig version – klik her

BESTILLING / AFBESTILLING

En mundtlig eller skriftlig bestilling af et rejsearrangement hos JELLING Jagtrejser (JJR) / Scotsport (SC) er bindende.
Hvor intet andet fremgår af tilbudsmateriale eller kontrakter, kan afbestilling kun ske efter følgende retningslinjer:
Ved afbestilling tidligere end 10 uger før afrejsedagen betales 50 % af rejsens pris pr. jæger.
Ved afbestilling senere end 10 uger før afrejsen, betales rejsens fulde pris. Hæftelsen omfatter også mindsteprisen på bestilte stk. vildt. For ikke jagende ledsagere betales den fulde pris for evt. flybilletter, indkvartering og forplejning.
Der gælder særlige afbestillingsregler for flybilletter, og der hæftes i overensstemmelse med disse regler, som kan være forskellige fra flyselskab til flyselskab – allerede udstedte og navngivne flybilletter kan IKKE refunderes.
I visse tilfælde er det nødvendigt at booke bestemte revirer fast, hvorved afbestilling er umulig – gælder f.eks. UK, Spanien, Nordamerika og Asien + enkelte andre destinationer.
Tilsvarende gælder, hvor JJR/SC i øvrigt forpligter sig over for tredjemand for at sikre rejsens gennemførelse.
I disse tilfælde fraviges Lov om Pakkerejser, således at afbestilling ikke kan finde sted.
I sådanne tilfælde vil JJR/&SC bestræbe sig på at begrænse kundens tab ved at afsætte rejsen til anden side, men JJR/SC kan ikke holdes ansvarlig, dersom dette ikke lykkes. I visse tilfælde har de enkelte jagtrevirer strengere afbestillingsbetingelser end JJR/SC – i disse tilfælde vil de naturligvis være gældende.

For jagtrejser til Canada er gældende, at bestilte rejser ikke kan refunderes uanset hvor tidligt det sker.
Der er forfald af 50% depositum og flybillet ved reservationen – disde kan ikke refunderes.

ANSVAR

JJR /SC optræder som agent for jagtrevirer, hoteller, transportselskaber m.v. og kan ikke gøres ansvarlig for ændringer, forsinkelser, annulleringer, aftalebrud, vejrlig, force majeure eller andre omstændigheder, som JJR/SC ikke har indflydelse på. I det omfang JJR/SC’s erstatningsansvar ifølge internationale konventioner lovligt kan begrænses, finder disse ansvarsbegrænsningsregler anvendelse. JJR/SC informerer forud om det enkelte lands / revirs betingelser og bestemmelser, som vil være de gældende. JJR/SC kan ikke ændre disse – se også øvrige afsnit i disse bestemmelser.

Tjek altid dagen før din afrejse om der er ændringer i evt. flytider, aflysninger eller lign. (OBS)

FLYSELKABER

De forskellige flyselskaber har uensartede regler for handling af våben og trofæer. Det er op til den enkelte rejsende selv at undersøge vægtbegrænsninger, evt. betaling af “ground-handlingfee” og andre afgifter forbundet med at transportere våben med fly. De fleste flyselskaber har på nuværende tidspunkt (junl 2019) indført en ground-handlingfee for at medtage jagtvåben – Dette ligger helt udenfor JJR/SC´s indflydelse, hvorfor vi ikke kan forudbetale disse gebyrer. Gebyrerne opkræves direkte i lufthavnen ved check in – prisindikation / € 50,- til € 250,- pr. vej. Vi kender ikke beløbets størrelse 100% og afregningsmetoden afviger fra gang til gang og er forskellig fra flyselskab til flyselskab og fra lufthavn til lufthavn i ind- og udland.
Normalt tilladte bagagevægt er 20 kg – gældende for den totale bagagemængde med mindre andet er nævnt. Vægt ud over de 20 kg afregnes i lufthavnene som overvægt direkte til flyselskabet eller til lufthavnen.
Når der betales for jagtvåben kan der normalt medbringes 20 kg foruden vægten af dit jagtvåben.
Ofte oplyses vægten i den udstedte E-ticket, som vi tilsender. Måtte denne E-ticket bortkomme er dit pas fuldt og gyldigt rejsehjemmel, når først du er booket i systemet.

BESTILLING / AFBESTILLINGFLYBILLETTER, VÅBENTILLADELSER OG ANDEN REJSEHJEMMEL

Du er selv ansvarlig for at dit navn er rigtigt oplyst, stavet og indskrevet i din flybillet, præcist som det står indskrevet i dit pas. Det er dit eget ansvar at tjekke om informationerne i såvel dit personlige pas, som i dit EU-våbenpas og i din danske våbentilladelse er korrekte og gyldige i rejseøjeblikket.
Rejser man til et land, som kræver indrejsedokumentation – eller opholdsvisum, er den rejsende selv ansvarlig for at disse forhold er bragt i orden. (F.eks. indrejse til Sydafrika med børn under 18 år.)
Du er selv ansvarlig for, at alle datoer tidspunkter indskrevet i rejseplan og/eller flybilletter eller anden rejsehjemmel er i overensstemmelse med fakta, ønsker og behov. Tjek altid dine flytider dagen i forvejen (OBS)

BETALINGSBETINGELSER

Ved bestilling tidligere end 8 uger før afrejse betales 50% af rejsens pris ved bestilling. Senest 40 dage før afrejsen betales restbeløbet.
Ved bestilling senere end 8 uger før afrejsen betales rejsens fulde pris ved bestilling. Endelig afregning af bl.a. ikke forudbetalte trofæer m.v. sker efter hjemkomsten. Evt. returbetaling, finder sted i tidsrummet fra 1 uge indtil cirka 8 uger efter opgørelsen fra reviret/destinationen foreligger hos JJR/ SC. Alle betalinger er netto kontant ved modtagelsen.
Er der tale om en returbetaling, bedes jagtgæsten give os meddelelse om bank og kontonummer, hvorefter returbetalingen finder sted idenfor 8 dage efter kontonummeret er os i hænde.

FORBEHOLD

Der tages forbehold for prisændringer forårsaget af regeringsindgreb, valutakursudsving, devaluering, udefrakommende prisstigninger eller øvrige og andre forhold, som JJR/SC er uden indflydelse på.
Der tages forbehold for trykfejl i tilbud / beskrivende materiale, prislister og evt. faktura.
JJR/SC’s tager forbehold for mindre prisstigninger på jagttrofæer som evt. opstår efter evt. aftale er indgået.

INDKVARTERING

I såvel JJR/SC’s tilbud som i rejsebeviset findes en beskrivelse og kategorisering af aktuel indkvarteringsform som fx hotel, pension, appartement, chalet eller hytte.

Vi forbeholder os ret til i nødstilfælde at flytte kunder til anden indkvartering end den i rejsebeviset angivne under forudsætning af, at der indkvarteres på tilsvarende eller bedre standard.
Vore gæster må ikke lide økonomisk tab ved en evt. flytning til anden indkvartering.
JJR/SC’s anerkender ikke klager over uensartede værelser med mindre disse ikke opfylder det lovede.

Selv på de fineste og bedste hoteller kan man støde på diverse “kryb”, som vi ikke er vant til på vore breddegrader, dette “kryb” er ganske ufarligt – tag det med godt humør, men husk at fortælle os det.
Uanset indkvarteringsform er det den enkeltes eget ansvar at tjekke for evt. fejl eller mangler ved indflytning. Konstateres fejl eller mangler ved afrejsen kan erstatningspligt blive gjort gældende.

FORSIKRINGER

Vær opmærksom på, at der ikke længere er nogen hjemtransportdækning i sygesikringsbeviset fra lande, der ligger udenfor Skandinavien.
Rejser man i Europa, skal kan man bruge det blå sygesikringsbevis, der skal rekvireres fra den offentlige sygesikring og er gratis.
Vær opmærksom på, at hjemtransport samt sygeledsagelse ikke længere er dækket af den offentlige sygesikring.
I lande inden for EU, er du stadig dækket af den offentlige sygeforsikring med hensyn til lægehjælp, lægeordineret medicin, lægeordineret medicinsk udstyr og hjælpemidler, lægeordineret hospitalsindlæggelse – MEN IKKE FOR HJEMTRANSPORT.
I europæiske lande, som ikke er medlem af EU samt oversøiske lande (som f.eks. Afrika, Nord- og Sydamerika, Asien, Australien og New Zealand) er der ingen dækning.
Goudas / Europæiske Ferierejseforsikring dækker bl.a. sygdom, ulykke, hjemtransport, ansvar, tyveri og flyforsinkelse. Denne forsikringsform findes i mange forskellige kombinationer. Forhør nærmere om vilkår og priser hos JJR/SC.
Våben og andet udstyr er som regel omfattet af private indbo- eller familieforsikringer.
Forhør hos dit eget forsikringsselskab. Samtlige forsikringer kan tegnes gennem JJR/SC
Der kan altid tegnes en ”teknisk udstyrsforsikring”, som dækker våben, fotoudstyr, kikkerter osv.
Det anbefales at tegne en afbestillingsforsikring, som koster 6 % af rejsens pris ekskl. evt. forudbestilte trofæer. Forsikringen dækker hvis en skade umuliggør at jægeren kan gå på jagt.
Afbestillingsforsikring skal altid tegnes ved bestilling af rejsen.
(OBS) Privatansvar – I lande hvor der ikke kan tegnes jagtlicens som indeholder en ansvarsforsikring eller anden ansvarsforsikring i forbindelse med jagt, vil din personlige private ansvarsforsikring dække dig af (indbo- og/eller familieforsikring) – dette forudsætter, at det ikke er muligt at tegne anden forsikring jagtlandet eller i Danmark.

HELBREDSMÆSSIGE FORHOLD

Mange jagtarrangementer gennemføres under primitive forhold, – i ødemarker og afsidesliggende egne, i lande hvor sundhedsvæsenet er på et relativt lavt niveau. Det er dit eget ansvar at sikre, at du kan gennemføre turen. Selvom JJR/SC er behjælpelige med oplysninger, er det dit eget ansvar at sætte dig ind i, hvilke anbefalinger og krav om vaccinationer m.v., der knytter sig til de lande, du skal rejse til.

Spørg altid din egen praktiserende læge senest 8 uger inden afrejsen, så evt. vacciner kan nås inden rejsen påbegyndes. (OBS)

PERSONLIGT ANSVAR - påregnelig risiko

Du skal være opmærksom på, at når du er på jagt i udlandet – så bevæger du dig rundt i natur, der er ukendt for dig.
Der kan være stejle skrænter, løse sten, alverdens kryb og vekslende vejrforhold. Sagt på en anden måde: “Det behøver ikke at være helt ufarligt”. Du kan blive udsat for, at vores samarbejdspartnere gør dig bekendt med, at det du indleder dig på, er på dit eget ansvar – der er en påregnelig risiko for, at noget kan gå galt. Nogen af vores samarbejdspartnere vil bede dig skrive under på dette – andre vil som vi, gøre dig opmærksom på fakta. Vi kan ikke drages til ansvar for, om du skulle falde ned, komme til skade, få brug for hurtig lægehjælp eller lignende. Du påtager dig et ansvar for dit eget liv og helbred.

JAGTTEGN

De fleste lande kræver, at du skal have et gyldigt dansk jagttegn (ikke alle).
Til det danske jagttegn er knyttet en særlig ansvarsforsikring, som alene dækker i forbindelse med praktisk jagt i Europa – men der er ingen forsikringsdækning udenfor Europa i dit danske jagttegn.
Privatansvar – I lande hvor der ikke kan tegnes jagtlicens som indeholder en ansvarsforsikring eller anden ansvarsforsikring i forbindelse med jagten, vil din personlige private ansvarsforsikring dække dig af (indbo- og/eller familieforsikring) – dette forudsætter, at det ikke er muligt at tegne anden forsikring jagtlandet.

REKLAMATIONER

Opstår der problemer så RING HJEM, når problemet opstår, så vi har mulighed for at gøre noget på stedet og evt. ændre uønskede forhold.
Vi kan ikke gøre noget, når turen er afviklet, og du er rejst hjem.
Reklamationer skal omgående fremføres på stedet og meddeles til JJR/SC på
tlf. +45 22 10 80 60 E-mail kan@jellingrejser.dk, så reagerer vi prompte i situationen, forsøger at forlige tvisten eller ændre på det du er utilfreds med. Efter din / jeres hjemkomst er dette for sent!
Eventuelle reklamationer, der vedrører forhold på rejsedestinationen skal, for at kunne blive behandlet, afgives på stedet og om muligt føres til protokols – om nødvendigt på dansk – aflever klagen og fortæl JJR/SC, så snart I/du kan og senest 8 dage efter hjemkomsten, at I/du har afleveret en skriftlig klage på destinationen. De fleste ting kan klares med telefon opkald i situationen.
Forbliver du tavs kan vi ikke gøre noget – RING HVIS DER ER MANGLER – vagttelefon +45 2210 8060 (E-mail, kan@jellingrejser.dk,
(WhatsApp, Messenger – vi handler med det samme!)

JAGTPROTOKOL

Jagt i Polen afsluttes med udfærdigelse af en jagtprotokol, som underskrives af jægeren. JJR opfordrer til, at den enkelte jæger overværer opmåling / indvejning af trofæer. Forhold, som ikke er anført i protokollen, har JJR/SC ingen mulighed for at korrigere eller gøre indsigelse imod.
Jagtgæsten hæfter med sin underskrift for de informationer, der indgår i protokollen, så som tildeling af enkeltværelser, anskydninger etc. Skriv evt. jeres kommentarer på dansk i protokollen, sproget betyder intet. Så snart protokollen er underskriften af jagtgæsten, er det der indskrevet i protokollen gældende og står ikke til at ændre.
Det er en kendsgerning, at de polske trofæer vil tabe i vægt de første 3 til fire uger efter hjemkomsten. De vil formodentlig tabe indtil 15 til 25 % af den indvejede vægt, indenfor de første 4 uger efter hjemkomsten.

TROFÆAFGIFTER

Trofæafgifter under de enkelte lande og arrangementer opgives i forskellige valutaer. Dette er udtryk for, hvilken valuta trofæafgiften skal afregnes i, uanset hvordan arrangementet i øvrigt afregnes. I de fleste tilfælde hører kun hornene/ tænderne til trofæet. Ønsker en jagtgæst at købe skind og/eller kød fra eksempelvis Polen, vil jagtgæsten blive afkrævet beløbet af JJR/SC.
Vi gør dog opmærksom på, at indførsel af ubehandlet skind og kød ikke er tilladt uden Veterinærdirektoratets tilladelse. Det er op til den enkelte selv at søge denne tilladelse. Være opmærksom på at visse lande kan opkræve gebyrer for evt. kødødelæggelse ved skud.

TROFÆER / FORSENDELSE

JJR/SC kan ikke gøres ansvarlige for de aftaler du/I egenhændigt indgår med outfittere og konservatorer i udlandet eller i Danmark – dette gælder såvel for udførelsen, kvaliteten af det faglige arbejde som for hjemsendelsen af trofæerne. JJR/SC er ikke kontraktligt og økonomisk bundet til bestemte konservatorer og eller transportører og modtager ikke provision eller honorarer herfor, hvorfor vi ikke vil og ikke kan tage ansvaret for evt. fejl, bortkomst, ombytning, ødelæggelser eller forsinkelser af trofæer.
Måtte vore jagtgæster ønske vores vejledning er vi gerne behjælpelige, men uden at tage ansvar.

ANSKYDNINGER

Det har altid en konsekvens at anskyde et stykke vildt – de enkelte revirers / landes betingelser og bestemmelser vil være gældende – som generel hovedregel er anskudt vildt lig med nedlagt vildt – spørg os!

VEJRLIG

Vores jagtgæster jager nu og da under ekstreme klimatiske forhold såvel højt som lavt, hvor uforudsigelige vejrforhold kan være årsagen til, at én eller flere jagtdage mistes (pga. storm, tåge, regn, oversvømmelse, sne og slud etc.).
Dette kan betyde, at vores jagtgæster ikke bliver bragt til en fair skudchance – dette kan JJR/SC ikke stilles til ansvar for, hvorfor tilbagebetaling ikke finder sted i disse situationer medmindre reviret viser ”storsind” og ønsker at refundere. Vi gør opmærksom på at disse forhold særligt kan opstå under jagt i UK i efterårsmånederne.

TILBAGEBETALING finder ikke nødvendigvis sted.

Vær opmærksom på, at visse revirer ikke betaler tilbage, hvis de skønner, at jægeren har været ført til en fair skudchance. Om han/hun udnytter chancen eller ej er op til den enkelte.
Sagt på en anden måde: Skyder du uden at træffe, anskyder du et stykke vildt, eller har du et afskudsbart stykke vildt stående på acceptabel skudafstand med bredsiden / bladet til – altså en fair chance – din riffel klikker, skuddet går utidigt for dig, eller du får du dig ikke taget sammen til at afgive skud. Ja, så kan din jagtfører med rette sige, at du haft en fair chance, men du udnyttede den ikke, i så fald vil der ikke finde nogen tilbagebetaling sted.
Enkelte jagtlande (eksempelvis i Nordamerika og Asien) refunderer ikke for manglende nedlagt vildt. Her betragtes betalingen som en dækning af omkostningerne i forbindelse med jagten (ophold og forplejning, heste, køretøjer, licenser, feltpræparationer, jagtguider etc.). Man anser trofæerne som en ekstra bonus for jagtgæsten oveni de oplevelser jagtgæsten har betalt for.

AFBRYDELSE AF OPHOLD

Forlader en jagtgæst reviret før tiden, vil der ikke finde nogen form for tilbagebetaling sted.

REJSEGARANTIFONDEN og DANSKE JAGTREJSEARRANGØRER

JJR/SC er tilknyttet Rejsegarantifonden via Jelling Rejser ved Registreringsnummer 1450.
Vi er medlem at ”det rigtige rejseankenævn”: “Dansk Rejseankenævn”.
JJR er medlem af Danske Jagtrejsearrangører (DJA) Regnr. 001.

VÅBENTILLADELSER

Til våben, der kræver tilladelse, skal du have besiddelses- eller bærertilladelse i Danmark, såfremt du ønsker at medbringe våbnet på jagt i udlandet.
Pr. 1. april 1995 skal du besidde et EU-våbenpas, til brug ved rejser mellem EU-lande.
Du skal altid medbringe dit EU-våbenpas, når du rejser på jagt, også udenfor Europa.
Passet dokumenterer således dit ejerskab til dit jagtvåben overfor myndighederne i f.eks. Sydafrika. (OBS)

HUSK / VIGTIGT

JJR/SC formidler jagtlige oplevelser og ikke vildt og trofæer.
Vejr, vind, din egen dygtighed som jæger og andre uforudsigelige forhold er vigtige faktorer, som er udslagsgivende for din jagtrejses succes.