• A giant stone face at The Bayon temple in Angkor Thom, Cambodia
  • A giant stone face at The Bayon temple in Angkor Thom, Cambodia
  • A giant stone face at The Bayon temple in Angkor Thom, Cambodia
  • A giant stone face at The Bayon temple in Angkor Thom, Cambodia
  • A giant stone face at The Bayon temple in Angkor Thom, Cambodia
  • A giant stone face at The Bayon temple in Angkor Thom, Cambodia
  • A giant stone face at The Bayon temple in Angkor Thom, Cambodia

Rejsebestemmelser for Jelling Jagtrejser & Scotsport

For printvenlig version - klik her

BESTILLING / AFBESTILLING
En mundtlig eller skriftlig bestilling af et rejsearrangement hos JELLING Jagtrejser (JJR) / Scotsport (SC) er bindende.
Hvor intet andet fremgår af tilbudsmateriale eller kontrakter, kan afbestilling kun ske efter følgende retningslinjer:
Ved afbestilling tidligere end 8 uger før afrejsedagen betales 50 % af rejsens pris pr. jæger. Ved afbestilling senere end 8 uger før afrejsen, betales rejsens fulde pris.
For ikke jagende ledsagere betales den fulde pris for evt. flybilletter, indkvartering og forplejning.
Der gælder særlige afbestillingsregler for flybilletter, og der hæftes i overensstemmelse med disse regler som kan være forskellige fra flyselskab til flyselskab  - allerede udstedte og navngivne flybilletter kan IKKE refunderes.
Ved afbestilling senere end 8 uger før afrejsedagen, er hele rejsen forfalden til betaling. Hæftelsen omfatter også mindsteprisen på bestilte stk. vildt.
I visse tilfælde er det nødvendigt at booke bestemte revirer fast, hvorved afbestilling er umulig – gælder f.eks. UK, Spanien, Nordamerika og Asien + enkelte andre destinationer.
Tilsvarende gælder, hvor JJR/SC i øvrigt forpligter sig over for tredjemand for at sikre rejsens gennemførelse.
I disse tilfælde fraviges Lov om Pakkerejser § 9, stk. 1, således at afbestilling ikke kan finde sted.
I sådanne tilfælde vil JJR/&SC bestræbe sig på at begrænse kundens tab ved at afsætte rejsen til anden side, men JJR/SC kan ikke holdes ansvarlig, dersom dette ikke lykkes. I visse tilfælde har de enkelte jagtrevirer strengere afbestillingsbetingelser end JJR/SC – i disse tilfælde vil de naturligvis være gældende.

ANSVAR
JJR /SC optræder som agent for jagtrevirer, hoteller, transportselskaber m.v. og kan ikke gøres ansvarlig for ændringer, forsinkelser, annulleringer eller andre forhold, som er en følge af manglende pludselig opstået afskydningsmuligheder, aftalebrud, vejrlig, force majeure eller andre omstændigheder, som JJR/SC ikke har indflydelse på. I det omfang JJR/SC's erstatningsansvar ifølge internationale konventioner lovligt kan begrænses, finder disse ansvarsbegrænsningsregler anvendelse. JJR/SC informerer forud om det enkelte lands / revirs betingelser og bestemmelser, som vil være de gældende. JJR/SC kan ikke ændre disse – se også øvrige afsnit i disse betstemmelser.

FLYSELKABER (OBS)
De forskellige flyselskaber har forskellige regler for handling af våben og trofæer. Det er op til den enkelte rejsende selv at undersøge vægtbegrænsninger, evt. betaling af ground handlingfee og andre afgifter forbundet med at transportere våben med fly. Mange flyselskaber har på nuværende tidspunkt (dec. 2012) indført en ground handlingfee for at medtage jagtvåben – Dette der ligger helt udenfor JJR/SC´s indflydelse, hvorfor vi ikke kan forudbetale disse gebyrer. Gebyrerne opkræves direkte i lufthavnene ved check in – prisindikation / € 50,- til € 120,- Vi kender ikke beløbets størrelse 100% og afregningsmetoden afviger fra gang til gang og er forskellig fra flyselskab til flyselskab og fra lufthavn til lufthavn i ind- og udland.
Normalt tilladte bagagevægt er 20 kg – gældende for den totale bagagemængde inkl. skydevåben med mindre andet er nævnt. Vægt ud over de 20 kg afregnes i lufthavnene som overvægt direkte til flyselskabet eller til lufthavnen.
I det fleste tilfælde oplyses vægten i den udstedte e-ticket, som vi tilsender. Måtte denne e-ticket bortkomme er dit pas fuldt og gyldigt rejsehjemmel, når først du er booket ind i systemet.

FLYBILLETTER, VÅBENTILLADELSER OG ANDEN REJSEHJEMMEL (OBS)
Du er selv ansvarlig for at dit navn er rigtigt oplyst, stavet og indskrevet i din flybillet med dit fulde navn præcist som det står indskrevet i dit pas. Det er dit eget ansvar at checke om informationerne i såvel dit personlige pas som dit EU-våbenpas og din danske våbentilladelse er korrekt udfyldte og gyldige i det øjeblik du rejser. Det er dit eget ansvar at checke alle oplysninger om våbennumre er korrekt angivet i din våbentilladelse, Eu-våbenpas samt eventuelle våbentilladelser udstedt i udlandet i forbindelse med din rejse. Ligeledes er du selv ansvarlig for gyldighed og udløbsdatoer i forhold til dine personlige papirer. Rejser man til et land, som kræver indrejse- eller opholdsvisum, er den rejsende selv ansvarlig for at disse forhold er bragt i orden. 

BETALINGSBETINGELSER 
Ved bestilling tidligere end 8 uger før afrejse betales 50% af rejsens pris ved bestilling. Senest 50 dage før afrejsen betales restbeløbet. Ved bestilling senere end 8 uger før afrejsen betales rejsens fulde pris ved bestilling. Endelig afregning af bl.a. ikke forudbetalte trofæer m.v. sker efter hjemkomsten eller evt. returbetaling, finder sted i tidsrummet fra 1 uge til cirka 8 uger efter opgørelsen fra reviret/destinationen foreligger hos JJR/ SC. Alle betalinger er netto kontant ved modtagelsen.

Er der tale om en returbetaling, bedes jagtgæsten give os meddelelse om bank og kontonummer, hvorefter returbetalingen finder sted indenfor 8 dage efter kontonummeret er os i hænde.

FORBEHOLD
Der tages forbehold for prisændringer forårsaget af regeringsindgreb, valutakurs-udsving, devaluering, udefrakommende prisstigninger eller øvrige og andre forhold, som JJR/SC er uden indflydelse på.
Der tages forbehold for trykfejl i tilbud / beskrivende materiale og evt. faktura.
Det er kundens eget ansvar at sætte sig grundigt ind i dette regelsæt så snart det er medtaget i forbindelse med fremsendelse af rejsebevis – dette ligger ligeledes tilgængeligt på vores hjemmeside.

FORSIKRINGER
Vær opmærksom på, at der pr. 1. januar 2008 ikke længere er nogen hjemtransportdækning i det gule sygesikringsbevis fra lande, der ligger udenfor Skandinavien. Goudas Ferierejseforsikring dækker bl.a. sygdom, ulykke, hjemtransport, ansvar, tyveri og fly forsinkelse. Denne forsikringsform findes i mange forskellige kombinationer. Forhør nærmere
om vilkår og priser hos JJR/SC. Det anbefales at tegne en afbestillingsforsikring, som koster 6 % af rejsens pris ekskl. evt. forudbestilte trofæer. Forsikringen dækker hvis en skade umuliggør at jægeren kan gå på jagt. 
Afbestillingsforsikring skal altid tegnes ved bestilling af rejsen. Våben og andet udstyr er som regel omfattet af privat indbo- eller familieforsikringer. Forhør hos dit eget forsikringsselskab. Samtlige forsikringer kan tegnes gennem JJR/SC.
Privatansvar - I lande hvor der ikke kan tegnes jagtlicens som indeholder en ansvarsforsikring eller anden ansvarsforsikring i forbindelse med jagt, vil din personlige privatansvarsforsikring dække dig af (indbo- og/eller familieforsikring) – dette forudsætter, at det ikke er muligt at tegne anden forsikring jagtlandet.

HELBREDSMÆSSIGE FORHOLD
Mange jagtarrangementer gennemføres under primitive forhold, - i ødemarker og afsides liggende egne, i land hvor sundhedsvæsenet er på et relativt lavt niveau. Det er dit eget ansvar at sikre, at du kan gennemføre turen. Selvom JJR/SC er behjælpelige med oplysninger, er det dit eget ansvar at sætte dig ind i, hvilke anbefalinger og krav om vaccinationer m.v., der knytter sig til de lande, du skal rejse til. Spørg altid din egen praktiserende læge senest 8 uger inden afrejsen, så evt. vacciner kan nås inden rejsen påbegyndes.

PERSONLIGT ANSVAR - påregnelig risiko
Du skal være opmærksom på, at når du driver jagt i udlandet - så bevæger du dig rundt i natur, der er ukendt for dig. Der kan være stejle skrænter, løse sten, alverdens kryb og vekslende vejrforhold.  Sagt på en anden måde: "Det behøver ikke at være helt ufarligt". Du kan blive udsat for, at vores samarbejdspartnere gør dig bekendt med, at det du indleder dig på er på dit eget ansvar - der er en påregnelig risiko for, at noget kan gå galt. Nogen af vores samarbejdspartnere vil bede dig skrive under på dette - andre vil som vi, gøre dig opmærksom på fakta. Vi kan ikke drages til ansvar for, om du skulle falde ned, komme til skade, få brug for hurtig lægehjælp eller lignende. Du påtager dig selv et ansvaret for dit eget liv og helbred.

JAGTTEGN
Du skal have et gyldigt dansk jagttegn, hvis du vil jage i udlandet. De fleste lande kræver dette (ikke alle). Til det danske jagttegn er knyttet en ansvarsforsikring, som dækker forsikringsforhold i forbindelse med jagt i Europa - men der er ingen forsikringsdækning udenfor Europa i dit danske jagttegn.
Privatansvar - I lande hvor der ikke kan tegnes jagtlicens som indeholder en ansvarsforsikring eller anden ansvarsforsikring i forbindelse med jagten, vil din personlige privatansvarsforsikring dække dig af (indbo- og/eller familieforsikring) – dette forudsætter, at det ikke er muligt at tegne anden forsikring jagtlandet.

REKLAMATIONER
Opstår der problemer så RING HJEM, når problemet opstår,
så vi har mulighed for at gøre noget på stedet og evt. ændre
uønskede forhold.
Vi kan ikke gøre noget, når turen er afviklet og du er rejst hjem.
Reklamationer skal omgående fremføres på stedet og meddeles til JJR/SC på  tlf. +45 22 10 80 60 eller pr. fax +45 75 87 28 44 eller E-mail kasper@jellingrejser.dk , så reagerer vi prompte i situationen, forsøger at forlige tvisten eller ændre på det du er utilfreds med. Efter din / jeres hjemkomsten er dette for sent!

JAGTPROTOKOL
Jagt i Polen afsluttes med udfærdigelse af en jagtprotokol, som underskrives af jægeren. JJR opfordrer til, at den enkelte jæger overværer opmåling / indvejning af trofæer. Forhold, som ikke er anført i protokollen, har JJR/SC ingen mulighed for at korrigere eller gøre indsigelse imod. Jagtgæsten hæfter med sin underskrift for de informationer, der indgår i protokollen, så som tildeling af enkeltværelser, anskydninger etc. Skriv evt. jeres kommentarer på dansk i protokollen, sproget betyder intet. Så snart underskriften er der fra jagtgæstens side står det der er indskrevet i protokollen til troende. Det er et fakta at de polske trofæer vil tabe i vægt efter hjemkomsten, da de aldrig er helt tørre ved indvejningen – vi kan intet stille op imod dette problem, men nøjes med at konstatere, at sådan er det. De vil formodentlig tabe indtil 10 til 15 % af den indvejede vægt inden for de første 4 uger efter hjemkomsten.

TROFÆAFGIFTER
Trofæafgifter under de enkelte lande og arrangementer opgives i forskellige valutaer. Dette er udtryk for, hvilken valuta trofæafgiften skal afregnes i, uanset hvordan arrangementet i øvrigt afregnes. I de fleste tilfælde hører kun hornene/ tænderne med til trofæet. Ønsker en jagtgæst at købe skind og/eller kød fra eksempelvis Polen, vil du/I blive afkrævet beløbet af JJR/SC.  Vi gør dog opmærksom på, at indførsel af ubehandlet skind og kød ikke er tilladt uden 
Veterinærdirektoratets tilladelse. Det er op til den enkelte selv at søge denne tilladelse.

TROFÆER / FORSENDELSE
JJR/SC kan ikke gøres ansvarlige for de aftaler du/I egenhændigt indgår med outfittere og konservatorer i udlandet eller i Danmark - dette gælder såvel for udførelsen, kvaliteten af det faglige arbejde som for hjemsendelsen af trofæerne. JJR/SC er ikke kontraktligt og økonomisk bundet til bestemte konservatorer og eller shippingfirmaer og modtager ikke provision eller honorarer herfor, hvorfor vi heller ikke vil kan tage ansvaret for evt. fejl, bortkomst, ombytning, ødelæggelser eller forsinkelser af trofæer. Måtte vore jagtgæster ønske vores vejledning er vi gerne behjælpelige, men uden at tage ansvar.

ANSKYDNINGER
Det har altid en konsekvens at anskyde et stykke vildt - de enkelte revirers / landes betingelser og bestemmelser vil være gældende – som generel hovedregel er anskudt vildt lig med nedlagt vildt - spørg os!

VÅBENTILLADELSER
Til våben, der kræver tilladelse, skal du have besiddelses- eller bæretilladelse i Danmark, såfremt du ønsker at med-bringe våbenet på jagt i udlandet. Pr. 1. april 1995 skal du besidde et EU-våbenpas, til brug ved rejser mellem EU-lande.
Du skal altid medbringe dit EU-våbenpas, når du rejser på jagt også udenfor Europa.
Passet dokumenterer således dit ejerskab til dit jagtvåben overfor myndighederne i f.eks. Sydafrika.

AFBRYDELSE AF OPHOLD
Forlader en jagtgæst reviret før tiden, vil der ikke finde nogen form for tilbagebetaling sted.

TILBAGEBETALING - finder nødvendigvis ikke sted
Vær opmærksom på, at visse revirer ikke betaler tilbage, hvis de skønner, at jægeren har været ført til en fair skud chance. Om han/hun udnytter chancen eller ej er op til den enkelte.
Sagt på en anden måde: Skyder du uden at træffe, anskyder du et stykke vildt, eller har du et afskudsbart stykke vildt stående på acceptabel skudafstand med bredsiden / bladet til - altså en fair chance - din riffel klikker, skuddet går utidigt for dig, eller du får dig indenfor en rimelig tidshorisont ikke taget sammen til at afgive skud. Ja, så kan din jagtfører med rette sige, at du haft en fair chance, men du udnyttede den ikke, i så fald vil der ikke finde nogen tilbagebetaling sted.

Enkelte jagtlande (eksempelvis i Nordamerika og Asien) refunderer ikke for manglende nedlagt vildt. Her betragtes betalingen som en dækning af omkostningerne i forbindelse med jagten (ophold og forplejning, heste, køretøjer, licenser, feltpræparationer, jagtguider osv.). Man anser trofæerne som en ekstra bonus for jagtgæsten oveni de oplevelser jagtgæsten har betalt for.

VEJRLIG (OBS)
Vores jagtgæster jager sommetider under vanskelige klimatiske forhold, hvor uforudsigelige vejrforhold kan være årsagen til, at én eller flere jagtdage mistes (pga. storm, tåge, regn, oversvømmelse, sne og slud osv.). Dette kan betyde, at vores jagtgæster ikke bliver bragt til en fair skudchance – dette kan JJR/SC ikke stilles til ansvar for, hvorfor tilbagebetaling ikke finder sted i disse situationer medmindre at reviret viser ”storsind” og beslutter at foretage en delvis refundering. Vi gør opmærksom på at disse forhold særligt kan opstå under jagt i UK i efterårs-og vinter månederne.

HUSK / VIGTIGT
JJR/SC formidler jagtlige oplevelser og ikke vildt og trofæer. Vejr, vind, din dygtighed som jæger og andre uforudsigelige forhold er vigtige faktorer, som er udslagsgivende for din jagtrejse succes.

REJSEGARANTI 
JJR/SC er tilknyttet Rejsegarantifonden via Jelling Rejser ved Registreringsnummer 1450. Vi er medlem at ”det rigtige rejseankenævn”: "Dansk Rejseankenævn". JJR er medlem af Danske Jagtrejsearrangører (DJA) Regnr. 001.